Piegāde Latvijā 3,- Eur. Piegādi nodrošina OMNIVA

Vispārīgie noteikumi.

1. NOTEIKUMI
    
IK "A Cup of Art" (reģ.nr. 40002178331, adrese Kurzemes iela 2-35, Tukums, LV-3101) turpmāk tekstā Pārdevējs - interneta veikala lietošanas noteikumi, turpmāk tekstā Noteikumi, ir attiecināmi uz visiem vietnes apmeklētājiem neatkarīgi no tā, vai tie veic vai neveic pasūtījumu www.baibapuk.com interneta veikalā, turpmāk Klients.  

Pasūtot Preci, Klients ir iepazinies un piekrīt Pārdevēja Noteikumiem.

Pārdevējs ir tiesīgs veikt grozījumus veikala Noteikumos.

Savstarpējās attiecības starp Pārdevēju un Klientu reglamentē Latvijas Republikas likumdošana.

Visu interneta veikalā izvietoto Preču cenas ir norādītas EUR valūtā un ietver visus paredzētos nodokļus Latvijas teritorijā. Veicot apmaksu ar internetbankas starpniecību, par apmaksas brīdi tiek uzskatīts datums, kad nauda ir saņemta IK "A Cup of Art" bankas kontā.

1.1. DISTANCES LĪGUMS

Šajā interneta veikalā piedāvāto preču pārdevējs IK "A Cup of Art" (reģ.nr. 40002178331, adrese Kurzemes iela 2-35, Tukums, LV-3101) no vienas puses, turpmāk saukts Pārdevējs, un persona, kas veic pasūtījumu, turpmāk saukta Pircējs, no otras puses, noslēdz šādu Līgumu:

Pasūtot preci, Pircējs ir iepazinies un piekrīt Pārdevēja Noteikumiem.

Pārdevējs apņemas pārdot un piegādāt Pircējam preces, atbilstoši Pircēja pasūtījumam.

1.2. PASŪTĪŠANAS, PIEGĀDES UN SAMAKSAS KĀRTĪBA

Pircējs veic preču pasūtīšanu caur šo mājas lapu www.baibapuk.com, norādot iegādājamo preču veidu un daudzumu, izvēloties attiecīgo piegādes veidu. Pircējam ir iespēja veikt apmaksu par preci, apmaksājot to ar savu internetbranku un karšu starpniecību. 

Pasūtījuma saņemšanas termiņš ir atkarīgs no piegādes reģiona un adreses, no attiecīga piegādes dienesta darba laika, kurš nodrošina šī pasūtījuma piegādi un nav tieši atkarīgs no Pārdevēja. 

Piegāde ar “Omniva” (tikai Latvijā) – pasūtījums tiek nogādāts saņēmējam 2-6 darba dienu laikā. Pakalpojuma cena Latvijā – 3,00 EUR, ārpus Latvijas ar "Omniva" starpniecību pasūtījums netiek piegādāts.

Piegāde ar "Latvijas Pasts" 5-25 darba dienu laikā, ārpus Latvijas robežas Pakalpojuma cena - 7,50 EUR.

Pasūtījums tiek piegādāts Klientam vai personai, kura norādīta Pasūtījumā, kā šī Pasūtījuma saņēmējs uz adresi, kura norādīta kā saņemšanas adrese.

Gadījumos, kad Prece nav piegādāta Pircējam, tās nozaudēšanas pasta (kurjerpasta) dienesta darbinieku vainas dēļ, Pārdevējs atlīdzina Pircējam apmaksātās preces un piegādes vērtību tikai pēc tam, kad Pārdevējs ir saņēmis no pasta dienesta nozaudēšanas apliecinājumu vai kompensāciju un ir pierādāms visām iesaistītajām pusēm. 

Pārdevējs nav atbildīgs par Preču piegādes nokavējumu, kas radies izvēlētā piegādātāja servisa rīcības rezultātā, savlaicīgi nepiegādājot preces. Ja Pircējs nesaņem sūtījumu 30 darba dienu laikā, lūgums, sazināties ar Pārdevēju pa e-pastu info@baibapuk.com, norādot pasūtījuma datumu un rēķina numuru. 

Iestājoties nepārvaramas varas apstākļiem, Pārdevējs neatbild par apmaksāto pasūtījumu laicīgu piegādi un to kvalitatīvu piegādi no piegādes dienesta. 

Pasūtījums, saņemšanai Latvijā, tiek iepakots burbuļplēvē, stikla burciņā un drošā iepakojuma konvertā, kas pasargā no ārējo apstākļu ietekmes normālas piegādes laikā. Pasūtījums, ārpus Latvijas, tiek iepakots burbuļplēvē, kartona kastītē un drošā iepakojuma konvertā. Iepakojums nav izturīgs pret kritieniem no liela augstuma un to saspiešanas piegādes laikā. Ja saņemot pasūtījumu rodas šaubas par nekvalitatīvu piegādi, obligāti, uzņemt fotoattēlus pirms pakas atvēršanas, lai preces bojājumu gadījumā varam sazināties ar attiecīgo piegādes dienestu!

1.3. ATTEIKUMA TIESĪBAS 

Pircējam ir tiesības atteikties no preces 14 kalendāro dienu laikā no Preces saņemšanas brīža, nosūtot Pārdevējam par to atteikuma vēstuli uz Pārdeveja e-pasta adresi info@baibapuk.com. Atteikuma vēstules veidlapu Pārdevējs nosūta Pircējam uz viņa norādīto e-pastu pēc Pircēja pieprasījuma.

Pircēja pienākums ir 7 dienu laikā pēc atteikuma vēstules nosūtīšanas atdot preci Pārdevējam. Visus izdevumus, kas radīsies saistībā ar preces nosūtīšanu atpakaļ Pārdevējam, sedz Pircējs.

Pircējs atteikuma gadījumā nodod pasūtījumu tā sākotnējā stāvoklī: nebojāts iepakojums, nevalkāta rota un citus materiālus, kuri tika saņemti kopā ar pasūtijumu

Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:

  • pasūtītās preces pēc to rakstura nevar atdot atpakaļ, vai tās ātri bojājas vai ir ātri izlietojamas;
  • pasūtītās preces ir izgatavotas tieši Pircējam pēc individuāla pasūtījuma;
  • pircējs ir valkājis rotu izstrādājumus un higiēnas apsvērumu dēļ Prece ir uzskatāma par lietotu;
  • tā ir bojāta Pircēja vainas dēļ, neievērojot pievienotās Lietošanas instrukcijas noteikumus.

Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12. panta sestā daļa nosaka, ka "patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā". Pārdevējs patur tiesības Pircējam atteikt izmantot atteikuma tiesības vai ieturēt kompensācijas maksu gadījumā, ja prece ir bojāta, lietošanas laikā nevērīgi izturoties pret preci vai neievērojot instrukcijas norādījumus, ja ir nozaudēts preces oriģinālais iepakojums vai ja tās iepakojums ir būtiski bojāts.

1.4. DATU APSTRĀDE

Ievadot nepieciešamo informāciju, noformējot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt, ka viņa sniegtie dati tiek izmantoti, lai Pārdevējs varētu pieņemt Pircēja pasūtījumu un veikt preču piegādi saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. Ievadot informāciju, Pircējs piekrīt, ka tam uz norādīto e-pastu tiks izsūtīti paziņojumi, kas saistīti ar Pircēja pasūtījuma apstrādi.

Aizpildot pieteikuma formu BAIBA PUK jaunumiem un norādot sekojošo informāciju - vārds, e-pasts, dzimšanas dienas/mēnesis - klients piekrīt datu nodošanai www.baibapuk.com un izmantošanai.. Klientam tiks sūtīti elektroniski paziņojumi par aktualitātēm, kas saistīts ar BAIBA PUK zīmolu.  Klientam ir tiesības atteikties no elektronisko paziņojumu saņemšanas rakstiski informējot www.baibapuk.com uz e-pastu info@baibapuk.com.

Jautājumu un neskaidrību gadījuma raksti info@baibapuk.com